Komíny

– CIKO – cihelné komíny z broušených keramických tvarovek s řešením pro každý spotřebič

 řady  : 3V Universal  – systém skládající se ze šamotových vložek, tepelné izolace a cihelných tvarovek tvořících komínový plášť. Je určen pro napojení všech typů spotřebičů s přirozeným odvodem spalin.

             CIKO TEC – třísložkový komínový systém s pláštěm z broušených cihelných tvarovek, vybavený izolovanými izostatickými vložkami. Umožňuje přívod vzduchu a je vhodný pro všechny typy spotřebičů s přirozeným i nuceným odvodem spalin.

             CIKO PRAKTIK – praktické řešení z broušených cihelných tvarovek a tepelně izolovaných nerezových vložek. Do 180 mm je řešením pro přívod externího vzuchu u všech spotřebičů s přirozeným, či nuceným odvodem spalin.

              CIKO GAS – je dvousložkový systém určený pro odvod spalin spotřebičů na plynná paliva, kde výstupní teplota spalin v hrdle spotřebiče nepřekročí 120 stupňů C. Nejčastěji se používá pro odkouření kondenzačních plynových kotlů.

              CIKO NEREZOVÉ komíny – jsou třívrstvé a splňují nejnáročnější požadavky, mají moderní design a různou variabilitu řešení, jako je například založení komínu na patce, zavěšení na konzoli, fasádní i vnitřní a hlavně i systém svislého kouřovodu s funkcí komínu, kde je hlavní výhoda – úspora místa a lepšího tahu